Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Marii Konopnickiej w Pruszczu Gdańskim • +48 58 682 36 10 • sekretariat@zso1.pl

Home 9 Biblioteka szkolna
https://uonetplus.vulcan.net.pl/pruszczgdanski/

Biblioteka szkolna w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Marii Konopnickiej w Pruszczu Gdańskim

Godziny otwarcia:

poniedziałek 8:30-14:15

wtorek 8:30-14:15

środa 8:30-14:15

czwartek 8:30-14:15

piątek 8:30-14:15

Biblioteka szkolna składa się z wypożyczalni, czytelni oraz pomieszczenia do opracowania zbiorów oraz części magazynowej.

Ze zbiorów biblioteki szkolnej korzystają:

 • uczniowie,
 • nauczyciele i pracownicy administracji.

Biblioteka wyposażona jest w komputerowy program, dzięki któremu utworzona została komputerowa baza danych, obejmująca m.in. katalogi:

 • alfabetyczny,
 • tytułowy,
 • przedmiotowy,
 • UKD.

Utworzone katalogi pozwalają na szybkie wyszukanie potrzebnych informacji np. hasła, tytułu, słowa kluczowego, symbolu UKD oraz ilości posiadanych przez bibliotekę pozycji.

Dostępne są następujące sposoby wyszukiwania pozycji książkowych:

 • według hasła głównego- przeszukiwanie w katalogu alfabetycznym,
 • według tytułu – przeszukiwanie w katalogu tytułowym,
 • według słów kluczowych – przeszukiwanie katalogu przedmiotowego,
 • według symbolu UKD – przeszukiwanie katalogu systematycznego UKD.

Nasza biblioteka  posiada uniwersalne zbiory ze wszystkich dziedzin wiedzy, które służą kształceniu i doskonaleniu zawodowemu nauczycieli oraz realizacji programu nauczania i wychowania uczniów.

W naszych zbiorach zgromadzone są wydawnictwa zwarte i ciągłe, audiobooki oraz wydawnictwa multimedialne.


Nauczyciele bibliotekarze:

 • Beata Lipska
 • Beata Wierzbicka

Regulamin naszej biblioteki szkolnej:

I. Prawa i warunki korzystania

 1. Z biblioteki mogą korzystać wszyscy uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły, a także rodzice uczniów.
 2. Biblioteka udostępnia swe zbiory od września do czerwca włącznie, każdego roku szkolnego.
 3. Korzystanie z biblioteki jest bezpłatne.
 4. W bibliotece należy zachować ciszę.
 5. Czytelnik odpowiada materialnie za zniszczenie lub uszkodzenie wypożyczonych zbiorów. Zauważone uszkodzenia lub zniszczenia należy niezwłocznie zgłosić nauczycielowi bibliotekarzowi.
 6. Wszystkie wypożyczone materiały należy zwrócić na dwa tygodnie przed końcem roku szkolnego.
 7. Czytelnicy (pracownicy, uczniowie) opuszczający szkołę zobowiązani są do rozliczenia się z biblioteką na podstawie karty obiegowej potwierdzającej zwrot materiałów wypożyczonych z biblioteki.

II. Wypożyczanie książek

 1. Biblioteka udostępnia zbiory wyłącznie na osobiste konto czytelnika.
 2. Osoby zgłaszające się do biblioteki obowiązane są na żądanie nauczyciela bibliotekarza okazać ważną legitymację szkolną lub służbową.
 3. Jednorazowo można wypożyczyć 3 książki na okres nie dłuższy niż 30 dni. W uzasadnionych przypadkach biblioteka może ograniczyć lub zwiększyć liczbę wypożyczeń z podaniem terminu ich zwrotu.
 4. W stosunku do czytelników przetrzymujących książki mogą być zastosowane kary zgodnie z ustaleniami Rady Pedagogicznej (kary pieniężne, praca na rzecz biblioteki, okresowe wstrzymanie wypożyczeń, zatrzymanie świadectwa).
 5. W przypadku zniszczenia lub zagubienia książki czytelnik musi zwrócić taką samą lub inną wskazaną przez nauczyciela bibliotekarza.
 6. Korzystający z biblioteki zobowiązani są do dbałości o wypożyczone książki.
Skip to content